onlytwobeats

28 tekstów – auto­rem jest on­lytwo­beats.

To zadzi­wiające, że ludzie najłat­wiej po­tykają się na pros­tej drodze. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 czerwca 2011, 23:57

Kłam­stwo jest częścią is­tnienia człowieka. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 kwietnia 2011, 17:11

Chciałam dać mu wszys­tko - a nie miałam nic do zaoferowania. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 lipca 2010, 14:48

Ta iro­nia lo­su, kiedy szu­kamy ko­goś przez całe życie, mając przez­naczoną nam osobę na wy­ciągnięcie ręki. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 czerwca 2010, 23:57

Bądźmy dla siebie. I dla siebie nawzajem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 maja 2010, 18:09

Czy nap­rawdę pot­rze­ba było tra­gedii, aby przy­pom­nieć nam o tym, kim tak nap­rawdę jesteśmy? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 kwietnia 2010, 08:41

Wytłumacz so­bie sa­memu to słowo - miłość. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 marca 2010, 11:02

Wys­tar­czy uśmiech, by być szczęśliwym. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 marca 2010, 17:18

By­wa, że sa­ma gu­bię się we włas­nych myślach. A co mają po­wie­dzieć ludzie, którzy myślą za innych? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 marca 2010, 22:14

To nie jest tak, że my nie chce­my po­magać in­nym. Cza­sami po pros­tu nie wiemy jak. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 18 marca 2010, 14:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onlytwobeats

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Aktywność